Lipta, folklorní sdružení [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

Lipta, folklorní sdružení
Vedoucí folklorního souboru: Ladislav Michálek


FOS LIPTA - LIPTÁL, VALASŠKO

Dějiny udržování a obnovování zvyků a obyčejů, ztvárněných minulými generacemi v písních, tancích a hrách, se datují v Liptále rokem 1930. Tehdy se ve Vsetíně konaly "Národopisné slavnosti moravskoslezské" a na nich vystoupila krojovaná skupina z Liptálu se dvěma pásmy se zbojnickou tématikou. Organizace činnosti valašského kroužku se ujal liptálský učitel František Váňa s manželkou Emílií. Vystoupení a nácviky se konaly nárazově při různých příležitostech: dožínky, kácení máje, tradiční valašské bály. Tuto národopisnou činnost přerušila druhá světová válka. Brzy po osvobození Československa se činnost národopisné skupiny v Liptále obnovila a již roku 1946 její členové vystoupili na 1.mírových dožínkách ve Vsetíně. Podnětem založení valašského krúžku jako samostatného spolku byla roku 1947 velmi inspirující národopisná přednáška akademického malíře Jana Kobzáně. Nastalo systematické nacvičování a rozšiřování repertoáru. Soubor byl roku 1951 začleněn do Závodního klubu výrobního družstva Lipta, získal pro svou činnost finanční prostředky, nové kroje i hudební nástroje pro vlastní cimbálovou muziku. Během půlstoleté historie absolvovali členové Valašského souboru písní a tanců "LIPTA" nesčíselné množství vystoupení v obci, blízkém i vzdálenějším okolí, na folklorních festivalech doma i v zahraničí, při mnoha zahraničních zájezdech. V roce 1970 byl v zámeckém parku odhalen pomník Janu Kobzáňovi, jednomu ze zakladatelů souboru. Při této příležitosti se představil liptalským občanům soubor "LIPTA" novým programem a tím byla založena tradice každoročních "Liptálských slavností", které se od roku 1978 konají s mezinárodní účastí.


MALŮŠATA - Liptál - ČR
MALÁ LIPTA - Liptál - ČR
FOS LIPTA - Liptál - ČR
LIPTA - SENIOŘI - Liptál - ČR
SBOR ŽEN - Liptál - ČR


Vedoucí/Director: Ing. Ladislav Michálek- vedoucí celého souboru Lipta
Malůšata Lipta - Alena Maliňáková
Malá Lipta - Jarmila Geržová
Lipta - základní soubor Andrea Maliňáková
Lipta - senioři - Josef Lukáš
Ženský sbor - Hana Vaculíková
Další info:
Andrea Čalová, andrea.calova@seznam.cz
František Kozmík, FKozmik@seznam.cz
Jana Vráblíková, OÚ Liptál, jana.vrablik@liptal.cz


Rok založení/Founded in: v roce 1930
Zpracovává/Areas of interest: oblast Valašsko
Působí při/Associated: Liptál

Domácí soubor valašských písní a tanců Lipta Liptál je nejstarší národopisnou skupinou z oblasti Valašska a Vám - návštěvníkům letošních Liptálských slavností jej jistě netřeba představovat. Byl založen již před rokem 1930 akademickým malířem Janem Kobzáněm. Ve svém repertoáru předvádí autentický folklor. Mezi nejkrásnější patří tance vířivé a mužské sólové tance. Soubor, který má 80 členů ve čtyřech skupinách (40 dětí a 40 dospělých, uskutečňuje ročně desítky vystoupení doma i v zahraničí). Základní složka a senioři letos (2005) navštívili přehlídku souborů v Rožnově pod Radhoštěm, Střážnice a uskutečnili zájezd na Slovensko a do Itálie.


Malá Lipta - Dětský folklorní soubor byl založen v roce 1973 z podnětu SVPT LIPTA. Postupně se jeho členská základna rozrostla, až byla rozdělena do dvou skupin: Malůšata (5-8 let) a starší (9-16). Děti z Malé Lipty v jevištním zpracováním předvádí autentický folklor, obohacený o tradiční dětské hry a písničky.

Malůšata - Nejmladší skupina FoS Lipta Liptál, která má celkem 20 dětí od 3,5 let do l0 let. Do našeho repertoáru patří tanečky, hry, říkadla, ukolébavky, prostě tak jak se děti na Valašsku dříve bavily. Mezi pravidelné akce, na kterých tančíme patří Metlářský jarmark v Zubří, Dětský folklorní festival a Liptálské slavnosti u nás v Liptále a vánoční koncert. 2005 se již představily na soutěži ve Vizovicích a na festivalu Bábik ve Slovenském Svitu. Doprovází je dětské muzika pod vedením Mgr. Ivany Prokopové.

Ženský sbor vznikl v Liptále již před dvěma lety a tvoří ho bývalé tanečnice souboru Lipta, které se snaží uchovávat valašské písničky v našich srdcích. I letos oslovily svým zpěvem nemálo diváků při jejich vystoupení např. ve Žďáru nad Sázavou a ve Lhotě u Vsetína. Přejeme jim proto pevný a krásný hlas i pro příští roky.

Senioři Lipta - Tato složka folklorního sdružení Lipta vznikla v roce 1980 přirozeným odchodem starších členů ze základního souboru. V letech 1991 - 2003 pořádala samostatné programy a zájezdy s cimbálovou muzikou i dechovým orchestrem do Francie, Turecka, Polska, Rakouska a Slovenska. V současné době je při vystoupeních a zájezdech doplňující částí programu. Vedoucí je pan Josef Lukáš.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Folklorní soubor Lipta
Ladislav Michálek
Liptál 241
756 31 Liptál
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 438 075
(+420) 603 196 350
fax: (+420) 571 413 465
Folklorní soubor Lipta
skupina FOS Lipta - Malůšata

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.liptal.cz

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 16.12.2007 v 14:27 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®